2018-09-20 15:26:25

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Röster - valdistrikt Nacksta V

8,42%
4,80%
3,54%
3,20%
51,56%
9,94%
2,27%
12,97%
0,34%
2,44%
0,51%
M C L KD S V MP SD FI SJVP ÖVR
Valdeltagande
2018: 72,88%
+3,09
2014: 69,79%

Röstfördelning - valdistrikt Nacksta V

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 100 8,42% -9 -0,75 109 9,18%
C Centerpartiet 57 4,80% +29 +2,45 28 2,36%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 42 3,54% +6 +0,51 36 3,03%
KD Kristdemokraterna 38 3,20% +9 +0,76 29 2,44%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 612 51,56% -78 -6,52 690 58,08%
V Vänsterpartiet 118 9,94% +3 +0,26 115 9,68%
MP Miljöpartiet de gröna 27 2,27% -22 -1,85 49 4,12%
SD Sverigedemokraterna 154 12,97% +30 +2,54 124 10,44%
FI Feministiskt initiativ 4 0,34% +4 +0,34    
SJVP Sjukvårdspartiet - Västernorrland 29 2,44% +29 +2,44    
ÖVR Övriga anmälda partier 6 0,51% -2 -0,17 8 0,67%
  Giltiga röster 1187 100,00% -1   1188 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 5 0,41% +5 +0,41    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 17 1,41% +5 +0,41 12 1,00%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,08 1 0,08%
VDT Valdeltagande 1209 72,88% +8 +3,09 1201 69,79%
  Antal röstberättigade 1659   -62   1721  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Nacksta V

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 3 0,25% +3 +0,25    
RS Rättvisepartiet Socialisterna     -3   3 0,25%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 3 0,25% -2 -0,17 5 0,42%
  Totalt övriga partier 6 0,51% -2 -0,17 8 0,67%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Nacksta V

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se