2018-09-20 19:10:42

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Röster - valdistrikt Haga N

20,01%
5,30%
8,39%
6,19%
40,92%
6,19%
3,92%
6,88%
0,28%
1,79%
0,14%
M C L KD S V MP SD FI SJVP ÖVR
Valdeltagande
2018: 84,86%
+0,84
2014: 84,02%

Röstfördelning - valdistrikt Haga N

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 291 20,01% -81 -4,77 372 24,78%
C Centerpartiet 77 5,30% +26 +1,90 51 3,40%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 122 8,39% -23 -1,27 145 9,66%
KD Kristdemokraterna 90 6,19% +23 +1,73 67 4,46%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 595 40,92% -2 +1,15 597 39,77%
V Vänsterpartiet 90 6,19% +5 +0,53 85 5,66%
MP Miljöpartiet de gröna 57 3,92% -19 -1,14 76 5,06%
SD Sverigedemokraterna 100 6,88% +1 +0,28 99 6,60%
FI Feministiskt initiativ 4 0,28% -3 -0,19 7 0,47%
SJVP Sjukvårdspartiet - Västernorrland 26 1,79% +26 +1,79    
ÖVR Övriga anmälda partier 2 0,14%     2 0,13%
  Giltiga röster 1454 100,00% -47   1501 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 14 0,95% +2 +0,16 12 0,79%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,07 1 0,07%
VDT Valdeltagande 1468 84,86% -46 +0,84 1514 84,02%
  Antal röstberättigade 1730   -72   1802  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Haga N

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 1 0,07% +1 +0,07    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 1 0,07% -1 -0,06 2 0,13%
  Totalt övriga partier 2 0,14%     2 0,13%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Haga N

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se