Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - valdistrikt Haga N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Haga N

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Haga N 1730 16,0% 26,9% 24,1% 33,0% 4,9% 47,5% 52,5% 2,4%  
Summa 1730 16,0% 26,9% 24,1% 33,0% 4,9% 47,5% 52,5% 2,4%

http://www.val.se