Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - valdistrikt Bydalen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Bydalen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bydalen 1774 12,3% 38,4% 26,6% 22,7% 6,1% 50,8% 49,2% 1,6%  
Summa 1774 12,3% 38,4% 26,6% 22,7% 6,1% 50,8% 49,2% 1,6%

http://www.val.se