Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - valdistrikt Birsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Birsta

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Birsta 1039 12,6% 38,2% 22,5% 26,7% 5,5% 52,9% 47,1% 3,7%  
Summa 1039 12,6% 38,2% 22,5% 26,7% 5,5% 52,9% 47,1% 3,7%

http://www.val.se