Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - valdistrikt Ljustadalen-Johannedal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ljustadalen-Johannedal

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ljustadalen-Johannedal 1690 18,6% 35,7% 20,5% 25,1% 4,5% 48,1% 51,9% 5,3%  
Summa 1690 18,6% 35,7% 20,5% 25,1% 4,5% 48,1% 51,9% 5,3%

http://www.val.se