Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - valdistrikt Haga S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Haga S

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Haga S 1680 21,8% 26,7% 23,7% 27,9% 4,5% 46,2% 53,8% 3,6%  
Summa 1680 21,8% 26,7% 23,7% 27,9% 4,5% 46,2% 53,8% 3,6%

http://www.val.se