Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - valdistrikt Sallyhill

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sallyhill

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sallyhill 1354 22,9% 36,5% 23,9% 16,7% 5,0% 50,7% 49,3% 7,1%  
Summa 1354 22,9% 36,5% 23,9% 16,7% 5,0% 50,7% 49,3% 7,1%

http://www.val.se