Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - valdistrikt Västermalm N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västermalm N

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västermalm N 1284 44,7% 21,0% 14,6% 19,6% 9,7% 52,4% 47,6% 5,1%  
Summa 1284 44,7% 21,0% 14,6% 19,6% 9,7% 52,4% 47,6% 5,1%

http://www.val.se