Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - valdistrikt Östermalm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Östermalm

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östermalm 1494 23,1% 32,7% 25,5% 18,7% 5,4% 49,5% 50,5% 1,9%  
Summa 1494 23,1% 32,7% 25,5% 18,7% 5,4% 49,5% 50,5% 1,9%

http://www.val.se