Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - valdistrikt Stenstaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Stenstaden

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stenstaden 1806 32,9% 27,7% 21,4% 17,9% 7,3% 50,2% 49,8% 6,3%  
Summa 1806 32,9% 27,7% 21,4% 17,9% 7,3% 50,2% 49,8% 6,3%

http://www.val.se