Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - valdistrikt Korsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Korsta

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Korsta 1251 21,3% 30,1% 26,0% 22,7% 5,8% 52,4% 47,6% 4,3%  
Summa 1251 21,3% 30,1% 26,0% 22,7% 5,8% 52,4% 47,6% 4,3%

http://www.val.se