Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - valdistrikt Nacksta Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Nacksta Ö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nacksta Ö 1284 26,0% 36,9% 19,0% 18,1% 6,9% 49,1% 50,9% 16,3%  
Summa 1284 26,0% 36,9% 19,0% 18,1% 6,9% 49,1% 50,9% 16,3%

http://www.val.se