Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - valdistrikt Södermalm Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Södermalm Ö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södermalm Ö 1802 25,7% 33,2% 24,1% 16,9% 7,0% 49,1% 50,9% 3,0%  
Summa 1802 25,7% 33,2% 24,1% 16,9% 7,0% 49,1% 50,9% 3,0%

http://www.val.se