Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - valdistrikt Bosvedjan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Bosvedjan

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bosvedjan 1936 13,7% 27,6% 23,5% 35,3% 4,5% 45,3% 54,7% 2,6%  
Summa 1936 13,7% 27,6% 23,5% 35,3% 4,5% 45,3% 54,7% 2,6%

http://www.val.se