2018-09-20 13:36:05

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Röster - valdistrikt Bosvedjan

15,26%
3,71%
5,05%
4,19%
47,48%
9,06%
2,31%
10,52%
0,18%
1,88%
0,36%
M C L KD S V MP SD FI SJVP ÖVR
Valdeltagande
2018: 85,90%
+0,20
2014: 85,70%

Röstfördelning - valdistrikt Bosvedjan

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 251 15,26% +32 +2,51 219 12,75%
C Centerpartiet 61 3,71% +15 +1,03 46 2,68%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 83 5,05% +6 +0,56 77 4,48%
KD Kristdemokraterna 69 4,19% +5 +0,47 64 3,73%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 781 47,48% -168 -7,76 949 55,24%
V Vänsterpartiet 149 9,06% +14 +1,20 135 7,86%
MP Miljöpartiet de gröna 38 2,31% -26 -1,42 64 3,73%
SD Sverigedemokraterna 173 10,52% +17 +1,44 156 9,08%
FI Feministiskt initiativ 3 0,18%   +0,01 3 0,17%
SJVP Sjukvårdspartiet - Västernorrland 31 1,88% +31 +1,88    
ÖVR Övriga anmälda partier 6 0,36% +1 +0,07 5 0,29%
  Giltiga röster 1645 100,00% -73   1718 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 17 1,02% -3 -0,13 20 1,15%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,06% +1 +0,06    
VDT Valdeltagande 1663 85,90% -75 +0,20 1738 85,70%
  Antal röstberättigade 1936   -92   2028  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Bosvedjan

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 3 0,18% +3 +0,18    
NORRP Norrlandspartiet 1 0,06% +1 +0,06    
RS Rättvisepartiet Socialisterna     -1   1 0,06%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 2 0,12% -2 -0,11 4 0,23%
  Totalt övriga partier 6 0,36% +1 +0,07 5 0,29%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Bosvedjan

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se