2018-09-20 18:17:16

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Röster - valdistrikt Heffners

10,09%
3,19%
3,50%
2,68%
53,24%
9,68%
2,78%
10,71%
0,41%
3,60%
0,10%
M C L KD S V MP SD FI SJVP ÖVR
Valdeltagande
2018: 71,34%
+3,04
2014: 68,29%

Röstfördelning - valdistrikt Heffners

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 98 10,09% -16 -2,62 114 12,71%
C Centerpartiet 31 3,19% +11 +0,96 20 2,23%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 34 3,50% -3 -0,62 37 4,12%
KD Kristdemokraterna 26 2,68% -1 -0,33 27 3,01%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 517 53,24% +18 -2,39 499 55,63%
V Vänsterpartiet 94 9,68% +29 +2,43 65 7,25%
MP Miljöpartiet de gröna 27 2,78% -13 -1,68 40 4,46%
SD Sverigedemokraterna 104 10,71% +18 +1,12 86 9,59%
FI Feministiskt initiativ 4 0,41% +4 +0,41    
SJVP Sjukvårdspartiet - Västernorrland 35 3,60% +35 +3,60    
ÖVR Övriga anmälda partier 1 0,10% -8 -0,90 9 1,00%
  Giltiga röster 971 100,00% +74   897 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1 0,10% +1 +0,10    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 14 1,42% +2 +0,10 12 1,32%
OG Ogiltiga röster - övriga 2 0,20% +2 +0,20    
VDT Valdeltagande 988 71,34% +79 +3,04 909 68,29%
  Antal röstberättigade 1385   +54   1331  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Heffners

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 1 0,10% +1 +0,10    
RS Rättvisepartiet Socialisterna     -3   3 0,33%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -6 -0,67 6 0,67%
  Totalt övriga partier 1 0,10% -8 -0,90 9 1,00%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Heffners

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se