2018-09-20 19:17:48

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Röster - valdistrikt Finsta

6,61%
3,11%
2,53%
3,30%
46,65%
9,14%
2,72%
22,55%
0,87%
2,43%
0,10%
M C L KD S V MP SD FI SJVP ÖVR
Valdeltagande
2018: 71,08%
+0,46
2014: 70,62%

Röstfördelning - valdistrikt Finsta

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 68 6,61% -6 -0,71 74 7,32%
C Centerpartiet 32 3,11% +16 +1,53 16 1,58%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 26 2,53% +8 +0,75 18 1,78%
KD Kristdemokraterna 34 3,30% +9 +0,83 25 2,47%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 480 46,65% -145 -15,17 625 61,82%
V Vänsterpartiet 94 9,14% +31 +2,90 63 6,23%
MP Miljöpartiet de gröna 28 2,72% +4 +0,35 24 2,37%
SD Sverigedemokraterna 232 22,55% +71 +6,62 161 15,92%
FI Feministiskt initiativ 9 0,87% +8 +0,78 1 0,10%
SJVP Sjukvårdspartiet - Västernorrland 25 2,43% +25 +2,43    
ÖVR Övriga anmälda partier 1 0,10% -3 -0,30 4 0,40%
  Giltiga röster 1029 100,00% +18   1011 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 3 0,29% +3 +0,29    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 10 0,96% +2 +0,17 8 0,79%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1042 71,08% +23 +0,46 1019 70,62%
  Antal röstberättigade 1466   +23   1443  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Finsta

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 1 0,10% -3 -0,30 4 0,40%
  Totalt övriga partier 1 0,10% -3 -0,30 4 0,40%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Finsta

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se