2018-09-20 11:23:04

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Röster - valdistrikt Birsta

15,90%
4,84%
3,92%
5,53%
45,74%
6,45%
1,50%
12,10%
0,12%
3,69%
0,23%
M C L KD S V MP SD FI SJVP ÖVR
Valdeltagande
2018: 84,89%
+0,84
2014: 84,05%

Röstfördelning - valdistrikt Birsta

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 138 15,90% -18 -1,67 156 17,57%
C Centerpartiet 42 4,84% +10 +1,24 32 3,60%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 34 3,92% -10 -1,04 44 4,95%
KD Kristdemokraterna 48 5,53% +9 +1,14 39 4,39%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 397 45,74% -52 -4,83 449 50,56%
V Vänsterpartiet 56 6,45% -1 +0,03 57 6,42%
MP Miljöpartiet de gröna 13 1,50% -12 -1,32 25 2,82%
SD Sverigedemokraterna 105 12,10% +25 +3,09 80 9,01%
FI Feministiskt initiativ 1 0,12% -1 -0,11 2 0,23%
SJVP Sjukvårdspartiet - Västernorrland 32 3,69% +32 +3,69    
ÖVR Övriga anmälda partier 2 0,23% -2 -0,22 4 0,45%
  Giltiga röster 868 100,00% -20   888 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 12 1,36% +1 +0,14 11 1,22%
OG Ogiltiga röster - övriga 2 0,23%     2 0,22%
VDT Valdeltagande 882 84,89% -19 +0,84 901 84,05%
  Antal röstberättigade 1039   -33   1072  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Birsta

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 2 0,23% +2 +0,23    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -4 -0,45 4 0,45%
  Totalt övriga partier 2 0,23% -2 -0,22 4 0,45%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Birsta

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se