2018-09-20 19:04:48

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Röster - valdistrikt Södermalm Ö

21,59%
6,88%
6,68%
5,13%
33,06%
10,39%
4,05%
9,11%
0,47%
2,29%
0,34%
M C L KD S V MP SD FI SJVP ÖVR
Valdeltagande
2018: 83,74%
+1,49
2014: 82,25%

Röstfördelning - valdistrikt Södermalm Ö

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 320 21,59% -51 -3,51 371 25,10%
C Centerpartiet 102 6,88% +46 +3,09 56 3,79%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 99 6,68% -7 -0,49 106 7,17%
KD Kristdemokraterna 76 5,13% +39 +2,62 37 2,50%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 490 33,06% -68 -4,69 558 37,75%
V Vänsterpartiet 154 10,39% +26 +1,73 128 8,66%
MP Miljöpartiet de gröna 60 4,05% -38 -2,58 98 6,63%
SD Sverigedemokraterna 135 9,11% +22 +1,46 113 7,65%
FI Feministiskt initiativ 7 0,47% +3 +0,20 4 0,27%
SJVP Sjukvårdspartiet - Västernorrland 34 2,29% +34 +2,29    
ÖVR Övriga anmälda partier 5 0,34% -2 -0,14 7 0,47%
  Giltiga röster 1482 100,00% +4   1478 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 2 0,13% +2 +0,13    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 25 1,66% +6 +0,39 19 1,27%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1509 83,74% +12 +1,49 1497 82,25%
  Antal röstberättigade 1802   -18   1820  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Södermalm Ö

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 5 0,34% +5 +0,34    
RS Rättvisepartiet Socialisterna     -1   1 0,07%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -6 -0,41 6 0,41%
  Totalt övriga partier 5 0,34% -2 -0,14 7 0,47%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Södermalm Ö

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se