2018-09-20 14:13:51

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Röster - valdistrikt Västermalm S

17,91%
7,77%
7,34%
6,04%
32,36%
9,60%
3,45%
10,68%
0,54%
3,56%
0,76%
M C L KD S V MP SD FI SJVP ÖVR
Valdeltagande
2018: 83,75%
+5,09
2014: 78,66%

Röstfördelning - valdistrikt Västermalm S

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 166 17,91% -14 -2,18 180 20,09%
C Centerpartiet 72 7,77% +38 +3,97 34 3,79%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 68 7,34% +10 +0,86 58 6,47%
KD Kristdemokraterna 56 6,04% +36 +3,81 20 2,23%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 300 32,36% -73 -9,27 373 41,63%
V Vänsterpartiet 89 9,60% +2 -0,11 87 9,71%
MP Miljöpartiet de gröna 32 3,45% -36 -4,14 68 7,59%
SD Sverigedemokraterna 99 10,68% +29 +2,87 70 7,81%
FI Feministiskt initiativ 5 0,54% +4 +0,43 1 0,11%
SJVP Sjukvårdspartiet - Västernorrland 33 3,56% +33 +3,56    
ÖVR Övriga anmälda partier 7 0,76% +2 +0,20 5 0,56%
  Giltiga röster 927 100,00% +31   896 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 9 0,96% -11 -1,22 20 2,18%
OG Ogiltiga röster - övriga 2 0,21%     2 0,22%
VDT Valdeltagande 938 83,75% +20 +5,09 918 78,66%
  Antal röstberättigade 1120   -47   1167  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Västermalm S

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 6 0,65% +6 +0,65    
RS Rättvisepartiet Socialisterna     -1   1 0,11%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 1 0,11% -3 -0,34 4 0,45%
  Totalt övriga partier 7 0,76% +2 +0,20 5 0,56%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Västermalm S

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se