Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - valdistrikt Västermalm S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västermalm S

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västermalm S 1120 35,8% 30,2% 19,4% 14,6% 7,1% 50,6% 49,4% 3,4%  
Summa 1120 35,8% 30,2% 19,4% 14,6% 7,1% 50,6% 49,4% 3,4%

http://www.val.se