Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - valdistrikt Skönsmon

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Skönsmon

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skönsmon 1669 18,7% 28,0% 22,5% 30,8% 4,3% 48,1% 51,9% 2,2%  
Summa 1669 18,7% 28,0% 22,5% 30,8% 4,3% 48,1% 51,9% 2,2%

http://www.val.se