Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - valdistrikt Finsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Finsta

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Finsta 1466 20,9% 31,9% 20,8% 26,5% 4,9% 53,5% 46,5% 7,8%  
Summa 1466 20,9% 31,9% 20,8% 26,5% 4,9% 53,5% 46,5% 7,8%

http://www.val.se