Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - valdistrikt Södermalm V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Södermalm V

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södermalm V 1317 22,2% 34,6% 26,7% 16,6% 7,1% 49,7% 50,3% 2,0%  
Summa 1317 22,2% 34,6% 26,7% 16,6% 7,1% 49,7% 50,3% 2,0%

http://www.val.se