Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - valdistrikt Sidsjö-Böle

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sidsjö-Böle

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sidsjö-Böle 1893 14,7% 43,6% 23,0% 18,7% 5,4% 49,9% 50,1% 2,4%  
Summa 1893 14,7% 43,6% 23,0% 18,7% 5,4% 49,9% 50,1% 2,4%

http://www.val.se