Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - valdistrikt Norrliden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Norrliden

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norrliden 1543 11,8% 16,7% 18,9% 52,6% 2,1% 44,5% 55,5% 2,3%  
Summa 1543 11,8% 16,7% 18,9% 52,6% 2,1% 44,5% 55,5% 2,3%

http://www.val.se