Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - valdistrikt Skönsberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Skönsberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skönsberg 1471 21,9% 28,0% 23,0% 27,1% 3,9% 51,2% 48,8% 3,9%  
Summa 1471 21,9% 28,0% 23,0% 27,1% 3,9% 51,2% 48,8% 3,9%

http://www.val.se