Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - valdistrikt Norrmalm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Norrmalm

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norrmalm 1375 17,0% 23,6% 26,3% 33,0% 5,5% 49,9% 50,1% 3,3%  
Summa 1375 17,0% 23,6% 26,3% 33,0% 5,5% 49,9% 50,1% 3,3%

http://www.val.se