Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - valdistrikt Kubikenborg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kubikenborg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kubikenborg 1675 22,1% 33,2% 20,5% 24,2% 4,5% 50,4% 49,6% 5,1%  
Summa 1675 22,1% 33,2% 20,5% 24,2% 4,5% 50,4% 49,6% 5,1%

http://www.val.se