Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - valdistrikt Södermalm N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Södermalm N

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södermalm N 1893 25,1% 19,0% 23,2% 32,7% 5,3% 47,0% 53,0% 2,6%  
Summa 1893 25,1% 19,0% 23,2% 32,7% 5,3% 47,0% 53,0% 2,6%

http://www.val.se