Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - valdistrikt Nacksta V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Nacksta V

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nacksta V 1659 23,7% 21,9% 14,8% 39,6% 5,1% 49,5% 50,5% 13,7%  
Summa 1659 23,7% 21,9% 14,8% 39,6% 5,1% 49,5% 50,5% 13,7%

http://www.val.se