Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - valdistrikt Heffners

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Heffners

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Heffners 1385 24,5% 31,3% 21,1% 23,1% 6,5% 48,2% 51,8% 16,2%  
Summa 1385 24,5% 31,3% 21,1% 23,1% 6,5% 48,2% 51,8% 16,2%

http://www.val.se