2018-09-20 17:03:21

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Röster - valdistrikt Skönsberg

13,12%
4,12%
5,06%
4,80%
40,74%
11,32%
3,00%
13,55%
0,60%
3,17%
0,51%
M C L KD S V MP SD FI SJVP ÖVR
Valdeltagande
2018: 80,69%
+2,07
2014: 78,63%

Röstfördelning - valdistrikt Skönsberg

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 153 13,12% -21 -1,60 174 14,72%
C Centerpartiet 48 4,12% +30 +2,59 18 1,52%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 59 5,06% +8 +0,75 51 4,31%
KD Kristdemokraterna 56 4,80% +27 +2,35 29 2,45%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 475 40,74% -161 -13,07 636 53,81%
V Vänsterpartiet 132 11,32% +41 +3,62 91 7,70%
MP Miljöpartiet de gröna 35 3,00% -27 -2,24 62 5,25%
SD Sverigedemokraterna 158 13,55% +40 +3,57 118 9,98%
FI Feministiskt initiativ 7 0,60% +7 +0,60    
SJVP Sjukvårdspartiet - Västernorrland 37 3,17% +37 +3,17    
ÖVR Övriga anmälda partier 6 0,51% +3 +0,26 3 0,25%
  Giltiga röster 1166 100,00% -16   1182 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 20 1,68% +1 +0,11 19 1,58%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,08% -1 -0,08 2 0,17%
VDT Valdeltagande 1187 80,69% -16 +2,07 1203 78,63%
  Antal röstberättigade 1471   -59   1530  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Skönsberg

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 3 0,26% +3 +0,26    
RS Rättvisepartiet Socialisterna     -1   1 0,08%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 3 0,26% +1 +0,09 2 0,17%
  Totalt övriga partier 6 0,51% +3 +0,26 3 0,25%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Skönsberg

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se