2018-09-20 13:27:45

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Röster - valdistrikt Västermalm N

24,09%
8,10%
8,20%
6,28%
30,16%
7,59%
4,96%
6,78%
0,40%
3,14%
0,30%
M C L KD S V MP SD FI SJVP ÖVR
Valdeltagande
2018: 78,58%
+3,18
2014: 75,40%

Röstfördelning - valdistrikt Västermalm N

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 238 24,09% -7 -0,36 245 24,45%
C Centerpartiet 80 8,10% +34 +3,51 46 4,59%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 81 8,20% -14 -1,28 95 9,48%
KD Kristdemokraterna 62 6,28% +20 +2,08 42 4,19%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 298 30,16% -58 -5,37 356 35,53%
V Vänsterpartiet 75 7,59% -1 +0,01 76 7,58%
MP Miljöpartiet de gröna 49 4,96% -26 -2,53 75 7,49%
SD Sverigedemokraterna 67 6,78% +10 +1,09 57 5,69%
FI Feministiskt initiativ 4 0,40%   +0,01 4 0,40%
SJVP Sjukvårdspartiet - Västernorrland 31 3,14% +31 +3,14    
ÖVR Övriga anmälda partier 3 0,30% -3 -0,30 6 0,60%
  Giltiga röster 988 100,00% -14   1002 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 21 2,08% -3 -0,26 24 2,34%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,10 1 0,10%
VDT Valdeltagande 1009 78,58% -18 +3,18 1027 75,40%
  Antal röstberättigade 1284   -78   1362  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Västermalm N

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 1 0,10% +1 +0,10    
RS Rättvisepartiet Socialisterna     -2   2 0,20%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 2 0,20% -2 -0,20 4 0,40%
  Totalt övriga partier 3 0,30% -3 -0,30 6 0,60%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Västermalm N

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se