2018-09-20 18:57:23

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Röster - valdistrikt Haga S

19,14%
8,10%
5,81%
6,74%
38,14%
7,53%
3,30%
7,81%
0,14%
3,08%
0,22%
M C L KD S V MP SD FI SJVP ÖVR
Valdeltagande
2018: 84,17%
+1,59
2014: 82,57%

Röstfördelning - valdistrikt Haga S

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 267 19,14% -38 -3,34 305 22,48%
C Centerpartiet 113 8,10% +55 +3,83 58 4,27%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 81 5,81% -23 -1,86 104 7,66%
KD Kristdemokraterna 94 6,74% +40 +2,76 54 3,98%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 532 38,14% -47 -4,53 579 42,67%
V Vänsterpartiet 105 7,53% +3 +0,01 102 7,52%
MP Miljöpartiet de gröna 46 3,30% -25 -1,93 71 5,23%
SD Sverigedemokraterna 109 7,81% +32 +2,14 77 5,67%
FI Feministiskt initiativ 2 0,14%     2 0,15%
SJVP Sjukvårdspartiet - Västernorrland 43 3,08% +43 +3,08    
ÖVR Övriga anmälda partier 3 0,22% -2 -0,15 5 0,37%
  Giltiga röster 1395 100,00% +38   1357 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1 0,07% +1 +0,07    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 18 1,27% +1 +0,04 17 1,24%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1414 84,17% +40 +1,59 1374 82,57%
  Antal röstberättigade 1680   +16   1664  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Haga S

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 1 0,07% +1 +0,07    
RS Rättvisepartiet Socialisterna     -3   3 0,22%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 2 0,14%     2 0,15%
  Totalt övriga partier 3 0,22% -2 -0,15 5 0,37%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Haga S

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se