Val till kommunfullmäktige i Varberg - Ålder och kön - Brunnsberg-Lugnet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brunnsberg-Lugnet 1578 22,9% 31,0% 24,9% 21,2% 6,1% 49,3% 50,7% 4,2%  
Summa 1578 22,9% 31,0% 24,9% 21,2% 6,1% 49,3% 50,7% 4,2%

http://www.val.se