Val till kommunfullmäktige i Varberg - Ålder och kön - Karlberg-Lilla Träslöv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Karlberg-Lilla Träslöv 1662 21,9% 32,1% 21,9% 24,1% 7,5% 49,3% 50,7% 2,2%  
Summa 1662 21,9% 32,1% 21,9% 24,1% 7,5% 49,3% 50,7% 2,2%

http://www.val.se