Val till kommunfullmäktige i Varberg - Ålder och kön - Kungsäter-Gunnarsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kungsäter-Gunnarsjö 656 12,3% 22,6% 28,8% 36,3% 4,4% 51,5% 48,5% 2,3%  
Summa 656 12,3% 22,6% 28,8% 36,3% 4,4% 51,5% 48,5% 2,3%

http://www.val.se