Val till kommunfullmäktige i Varberg - Ålder och kön - Håsten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Håsten 1695 22,3% 33,4% 22,4% 21,9% 6,5% 50,4% 49,6% 6,9%  
Summa 1695 22,3% 33,4% 22,4% 21,9% 6,5% 50,4% 49,6% 6,9%

http://www.val.se