Val till kommunfullmäktige i Varberg - Ålder och kön - Lindberg-Tofta-Bläshammar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lindberg-Tofta-Bläshammar 1046 14,7% 41,1% 25,1% 19,0% 5,6% 50,6% 49,4% 2,1%  
Summa 1046 14,7% 41,1% 25,1% 19,0% 5,6% 50,6% 49,4% 2,1%

http://www.val.se