Val till kommunfullmäktige i Varberg - Ålder och kön - Karl Gustav-Grimmared

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Karl Gustav-Grimmared 567 15,2% 23,8% 24,7% 36,3% 5,5% 53,3% 46,7% 3,7%  
Summa 567 15,2% 23,8% 24,7% 36,3% 5,5% 53,3% 46,7% 3,7%

http://www.val.se