Val till kommunfullmäktige i Varberg - Ålder och kön - Stråvalla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stråvalla 602 14,5% 30,7% 28,4% 26,4% 5,3% 54,3% 45,7% 2,0%  
Summa 602 14,5% 30,7% 28,4% 26,4% 5,3% 54,3% 45,7% 2,0%

http://www.val.se