Val till kommunfullmäktige i Varberg - Ålder och kön - Årnäs-Derome-Sällstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Årnäs-Derome-Sällstorp 1631 16,7% 27,6% 27,8% 27,8% 6,5% 52,1% 47,9% 2,3%  
Summa 1631 16,7% 27,6% 27,8% 27,8% 6,5% 52,1% 47,9% 2,3%

http://www.val.se