Val till kommunfullmäktige i Varberg - Ålder och kön - Stenåsa-Äckregården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stenåsa-Äckregården 1559 16,6% 32,0% 27,0% 24,4% 5,1% 47,9% 52,1% 3,0%  
Summa 1559 16,6% 32,0% 27,0% 24,4% 5,1% 47,9% 52,1% 3,0%

http://www.val.se