Val till kommunfullmäktige i Varberg - Ålder och kön - Värö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Värö 1762 12,3% 28,3% 25,2% 34,3% 4,8% 50,5% 49,5% 4,0%  
Summa 1762 12,3% 28,3% 25,2% 34,3% 4,8% 50,5% 49,5% 4,0%

http://www.val.se