Val till kommunfullmäktige i Varberg - Ålder och kön - Trädlyckan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Trädlyckan 1553 22,2% 26,4% 24,6% 26,9% 7,0% 47,6% 52,4% 3,0%  
Summa 1553 22,2% 26,4% 24,6% 26,9% 7,0% 47,6% 52,4% 3,0%

http://www.val.se