Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - 03 Herrgärdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
03 Herrgärdet 1428 19,5% 31,4% 19,9% 29,3% 5,5% 47,1% 52,9% 6,5%  
Summa 1428 19,5% 31,4% 19,9% 29,3% 5,5% 47,1% 52,9% 6,5%

http://www.val.se