Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - 20 Skälängen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
20 Skälängen 1476 31,4% 28,9% 16,3% 23,4% 5,2% 48,6% 51,4% 5,2%  
Summa 1476 31,4% 28,9% 16,3% 23,4% 5,2% 48,6% 51,4% 5,2%

http://www.val.se