Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - 37 Tillberga tätort

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
37 Tillberga tätort 1616 17,6% 36,8% 23,4% 22,2% 8,4% 50,3% 49,7% 2,8%  
Summa 1616 17,6% 36,8% 23,4% 22,2% 8,4% 50,3% 49,7% 2,8%

http://www.val.se